24 08, 2016

Discriminatie

Door |2018-05-28T12:06:16+02:00augustus 24th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Discriminatie

Als ik het woord discriminatie opzoek in het woordenboek krijg ik de vertaling: het maken van ongeoorloofd onderscheid. Als je discriminatie aan het toepassen bent en dus aan het discrimineren bent, is de vertaling: de ander achterstellen. Deze vertaling gelegd op onze samenleving, kun je concluderen dat er nog wel wat bewustwording nodig is, om gelijkwaardig met elkaar om te kunnen gaan. Het kernprobleem van discriminatie is dat in de opvoeding mensen geleerd hebben dat een bepaald ras of geslacht superieur is boven de ander. Alles wat je leert [...]

26 07, 2016

Mijn hart (gedicht)

Door |2018-05-28T12:06:27+02:00juli 26th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Mijn hart (gedicht)

In de stilte van mijn hart Luister ik naar de STEM van binnen Wat voelt er juist voor mij? Waar wil mijn lichaam naar toe bewegen? In mijn hart leeft geen bewijs drang In mijn hart weet ik dat ik volmaakt ben zoals ik ben Vanuit mijn hart voel ik energie bewegen die ruimte en ontspanning aan mij geeft In mijn hart voel ik dat alles goed gaat zoals het gaat Door mijn hart voel ik vertrouwen bewegen voor het leven wat zich uitdrukt via mij Mijn hart [...]

19 07, 2016

Het ongeremde kind

Door |2018-05-28T12:06:38+02:00juli 19th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Het ongeremde kind

Toen ik bij de kijkzwemles van mijn jongste 5 jarige zoon aanwezig was, observeerde ik ontroerd zijn vrije gedrag. Als een jong speels lammetje huppelde hij heen en weer. Riep hij "kijk mam, bommetje" en sprong hij in het water om daarna snel weer boven water te komen om te kijken of ik het had gezien. Ze mochten een lange slurf pakken waar je op kan drijven en mijn zoon onderzocht meteen wat je daar allemaal voor leuks mee kan doen, niet meer oplettend wat de badjuf vertelde wat [...]

22 06, 2016

Zo hoort het…

Door |2018-05-28T12:06:52+02:00juni 22nd, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Zo hoort het…

Iedereen krijgt vanuit zijn opvoeding thuis, maar ook via school zijn portie 'zo hoort het mee'. Zelf heb ik altijd moeite gehad met de zin 'zo hoort het' want wie bepaald dat het zo hoort? 'Zo hoort het' wordt ook nog eens gevormd door cultuur, geloof, milieu en loyaliteitsgevoelens binnen een gemeenschap of familie. Als je 'zo hoort het' bestudeert qua interpretatie over de wereld, zitten hier grote verschillen in. Toch kunnen we de ander, hier wel op afrekenen, als die iets niet doet, zoals jij vindt dat het [...]

7 06, 2016

Zijn wie je bent

Door |2018-05-28T12:07:02+02:00juni 7th, 2016|2 Reacties

Zijn wie je bent is een onderwerp die veel mensen bezighoudt. Vele zoeken zich jaren suf, wie ze toch eigenlijk zijn. Sommige voelen zich zo opgesloten in hun aangeleerde gedrag dat ze vaak heel wat jasjes uit mogen doen voordat ze kunnen ontdekken wat er onder al die lagen te vinden is. Toch is de vraag of je door zoeken, kan vinden wie je bent. Want hoe kan je iets vinden wat jezelf bent? De enige manier om jezelf te kunnen waarnemen is door in een spiegel te gaan kijken. Niet [...]

25 05, 2016

Weten wat je wil

Door |2018-05-28T12:07:11+02:00mei 25th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Weten wat je wil

Veel mensen zie ik tegenwoordig stoeien met de vraag: wat wil ik doen in mijn leven. Niet weten wat je wilt, geeft vele een onzeker en onbestemd gevoel. Vroeger deed je gewoon wat je vader of moeder deed. Je werd dokter, timmerman, bouwvakker, huisvrouw. De ambachten waren nog heel duidelijk die konden worden gedaan. In deze tijd verdwijnen steeds meer banen. Computers en apparaten nemen banen over. Kleine of familiebedrijven gaan failliet omdat de marktvraag veranderd. Steeds meer mensen zitten op kantoor op een onpersoonlijke plek hun werk [...]

11 05, 2016

Zelfcriticus

Door |2018-05-28T12:07:20+02:00mei 11th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Zelfcriticus

De strengste vinger wijst meestal naar onszelf. Vaak hebben we niet door hoe steng we naar onszelf zijn en een zelfcriticus hebben ontwikkeld, die ons handelen volgt of we wel voldoen aan het beeld dat we graag van onszelf hebben. De meeste cliënten waar ik mee werk in mijn praktijk Terra Voice hebben last van dit derde oog zoals ik het omschrijf. Dit derde oog ontwikkelen we meestal tijdens onze kinderjaren. Een afwezig of strenge ouder hebben we in ons denkbeeld verinnerlijkt met de hoop dat we ooit aan de wensen van deze [...]

27 04, 2016

Praten met elkaar in plaats van over elkaar

Door |2018-05-28T12:07:29+02:00april 27th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Praten met elkaar in plaats van over elkaar

Oprechte communicatie is als je praat met elkaar in plaats van over elkaar. Veel mensen hebben de neiging om over de ander te praten. Ze leggen bij een derde neer wat hun bij die ander dwars zit. Degene die zijn verhaal vertelt, deelt altijd zijn kleuring en interpretatie van wat heeft plaats gevonden. Vaak als je rechtstreeks aan de persoon terug vraagt of je zijn verhaal goed hebt begrepen, zal je opvallen dat je veel woorden op je eigen manier hebt ingevuld, die vaak niet zo bedoeld zijn. Daarom is [...]

12 04, 2016

De Terra Voice-methode®

Door |2018-05-28T12:07:41+02:00april 12th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor De Terra Voice-methode®

De Terra Voice-methode is door mij, Gelinde Hengst, ontwikkeld na vele jaren werken met de stem als helend instrument. Als kind was ik al gefascineerd door zingen en voelde al vroeg dat daar mijn roeping lag. Ik heb jaren in het buitenland gestudeerd in Italië, Frankrijk en Amerika en heb vele opleidingen en lessen gevolgd om mij te verdiepen in de werking van de stem. Uiteindelijk heeft mijn levenswerk zich vormgegeven in mijn praktijk en opleiding Terra Voice. De behoefte om je vrij te kunnen uitdrukken en alle ingeslikte emoties te [...]

28 03, 2016

Vrijheid van de vrouw

Door |2018-05-28T12:07:52+02:00maart 28th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Vrijheid van de vrouw

Als ik naar buiten kijk, zie ik de schoonheid van de natuur om mij heen. Ik zie bomen, planten, dieren en allemaal verschillende mensen. Het leven is een perfectie creatie van de schepping. Toch vertellen sommige geloven ons dat zoals de schepping de mens heeft gemaakt niet goed is. Als vrouw moet je je schoonheid bedekken zodat je niet een lustobject bent voor de man. Maar wie is in deze aanname nu eigenlijk het probleem? Niet de vrouw dient zich te bedekken maar de man mag leren, zijn lusten [...]

13 03, 2016

Het belang van afscheid

Door |2018-05-28T12:08:03+02:00maart 13th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Het belang van afscheid

'Afscheid nemen bestaat niet', zongen we in het koor, toen ik langgeleden muziektherapie studeerde. Een prachtig meerstemmig lied die juist een ritueel biedt om met afscheid om te leren gaan. 'Er is altijd iemand waarop wordt gewacht', zongen we in een andere regel met elkaar. Afscheid nemen vinden we eigenlijk allemaal lastig. Vooral degene die achterblijft, kan geconfronteerd worden met een enorm gevoel van gemis. Goed afscheid nemen is voor beide partijen: de achterblijver, als de vertrekker, belangrijk. Afscheid nemen rond vaak een bepaalde fase in je leven af en hoeveel [...]

24 02, 2016

Steun ontvangen

Door |2018-05-28T12:08:11+02:00februari 24th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor Steun ontvangen

In onze huidige westerse maatschappij is er steeds meer een mentaliteit van ieder voor zich. Steun ontvangen of geven komt bij steeds meer mensen op de achtergrond. Vroeger was er vanuit de gemeenschap en de familie waar je uitkwam meer een zorgdragen voor elkaar. Opa en oma paste op de kleinkinderen. Als je moest verhuizen of ziek was, werd er door naaste voor je gezorgd. In de drang om je eigen 'ik' meer te kunnen ontwikkelen werd de sociale controle van de gemeenschap waar je uit voortkwam steeds meer [...]

7 02, 2016

Concurrentie bestaat niet!

Door |2018-05-28T12:08:22+02:00februari 7th, 2016|2 Reacties

Regelmatig zeg ik tegen een cliënt; 'hoe zou jij je voelen als je niemand had om je mee te vergelijken?' Meteen zie ik na deze vraag, een oplucht gevoel bij iemand komen. Waarom zijn de meeste onder ons toch zo afgesteld om de mening van de ander belangrijk te vinden? Waarom vergelijken we ons handelen bij elkaar? Waarom zijn we in onze huidige maatschappij, elkaar vaak als concurrenten gaan ervaren i.p.v. broeders en zuster samen op een prachtige planeet? Waar komt deze gedachte en aanname van concurrentie vandaan? Ergens zijn [...]

22 01, 2016

De ongehoorde stem van het moederschap

Door |2018-05-28T12:08:33+02:00januari 22nd, 2016|Reacties uitgeschakeld voor De ongehoorde stem van het moederschap

Toen mijn moeder klein was wist ze al dat ze later moeder wou worden. Al jong kreeg ze 3 kinderen en vond daar haar levensvervulling in. Mijn vader was de kostwinner en mijn moeder zorgde voor het huishouden en het opvoeden van ons. Diep in het hart van mijn moeder, had ze graag ook verpleegkundige willen zijn, maar zoals ze zelf tegen mij zei: 'mijn vader vond dat ze het al druk genoeg had met 3 kinderen'. Als enige dochter en jongste kind ergerde ik mij vreselijk aan [...]

7 01, 2016

De onderdrukking van het geloof

Door |2018-05-29T09:20:31+02:00januari 7th, 2016|Reacties uitgeschakeld voor De onderdrukking van het geloof

Door welke bril bekijk jij het leven? Welke kleur of geloofsovertuiging kreeg jij vanuit je opvoeding mee? Als kind en volwassene probeer je meestal loyaal te blijven aan de opvattingen die je vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Het zijn diepe groeven die zich in je referentiekader hebben genesteld. Het vraagt van ieder mens, een enorme persoonlijke ontwikkeling om werkelijk te durven/ kunnen gaan, voor wat van binnenuit bij jezelf resoneert. Het land waar je in woont, de gemeenschap, familie waar je uitkomt, leggen een hele sterke stempel op je kijkwijze dat je echt [...]

23 12, 2015

Het verhaal van de ander over jou

Door |2018-05-29T09:20:41+02:00december 23rd, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Het verhaal van de ander over jou

Bij elke ontmoeting wordt er meteen een verhaal geschreven wat je van elkaar vindt. Wat je vindt van de ander is een interpretatie vanuit je eigen belevingswereld. Je bekijkt de ander vanuit je eigen gekleurde bril en beoordeeld of de ander aan je eigen aangenomen normen en waarde voldoet. Hebben we eenmaal een beeld van iemand gevormd dan zal die niet snel meer veranderen. Alleen op het moment dat je een gebruiksaanwijzing over iemand schrijft, is hij alweer verouderd. Want elk moment, maakt iemand dingen in zijn leven mee die een [...]

9 12, 2015

Angst ontmoeten

Door |2018-05-29T09:20:51+02:00december 9th, 2015|2 Reacties

Angst is een emotie die iedereen wel eens tegenkomt. Als je angst positief weet om te zetten, geeft het je een gevoel van overwinning. Je hebt je comfortzone opgerekt en een kant van jezelf ingenomen wat een enorm voldaan gevoel geeft. Soms is angst zo verlammend dat het je beperkt nog effectief in beweging te komen. Er zijn vele vormen en oorzaken van angst. Bij faalangt ben je bij alles wat je doet, bang dat het niet goed genoeg is. Je hebt als ware steeds een derde oog [...]

26 11, 2015

Wakker of met je kop in het zand?

Door |2018-05-29T09:21:01+02:00november 26th, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Wakker of met je kop in het zand?

Terra Voice betekent de stem van de aarde. Ik voel me hier enorm mee verbonden. Niet alleen om je eigen stem te laten horen vanuit je ware aard, maar ook bewust te zijn dat een dier en moeder aarde haar eigen 'stem'geluid heeft. Alles wat leeft, materie, is energie en energie is trilling. Alles wat leeft maakt dus zijn muziek. Als je naar muziek luistert kan je een voorkeur hebben, maar alles is in de kern gelijkwaardig aan elkaar en vanuit de zelfde oerknal ontstaan. Raar genoeg is de mens zich [...]

6 11, 2015

Ik ben een vluchteling

Door |2018-05-29T09:21:17+02:00november 6th, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Ik ben een vluchteling

Hoe vaak maken we allemaal wel eens iets mee wat we niet leuk vinden, maar in plaats van ons erover uit te spreken of er iets aan te doen ervan weglopen. Helaas nemen we ons misnoegen vaak wel mee op reis verder in ons leven en als wij niet eerlijk naar ons aandeel van het incident willen kijken, projecteren we het vervolgens op de buitenwereld. De vluchtelingstroom die Europa op dit moment overspoelt, raakt bij ieder mens zijn eigen onverwerkte gevoelens aan. De problematiek die het te weeg brengt, daar heb ik [...]

21 10, 2015

Menselijk mogen zijn

Door |2018-05-29T09:21:27+02:00oktober 21st, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Menselijk mogen zijn

Gedachten en gevoelens komen en gaan. Ze blijven alleen hangen als jij ze gaat geloven. Maar weet je, we zijn niet van steen. Elke dag worden we weer in ons systeem aangeraakt. Ieder mens draagt een rugzak aan ervaringen met zich mee. Eckart Tolle noemt dit zo mooi je pijnlichaam. Elke keer als je iets meemaakt in je leven wat lijkt op een ervaring die je eerder hebt meegemaakt, wordt uit je rugzak je pijnlichaam geactiveerd. Het feit dat jij geraakt wordt, komt omdat er nog een stuk [...]

7 10, 2015

Volg jij de kudde of jezelf?

Door |2018-05-29T09:21:40+02:00oktober 7th, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Volg jij de kudde of jezelf?

Als je naar het onderwijs kijkt, zie je dat er vooral nog het accent gelegd wordt op aanleren en stampen. Deze vorm van onderwijs fixeert het denken en belemmert creatief denken; zelf tot oplossingen komen, met een open mind en visie je van binnenuit laten inspireren. Zelfreflectie, compassie, inzicht in wat jouw gedrag in beweging zet, zelfliefde, zijn onderwerpen waar ik weinig aandacht aangegeven zie. Maar juist hier begint de ontwikkeling van jezelf, in plaats van weer een schaap te zijn die met de kudde meeloopt. In mijn praktijk zie ik zoveel [...]

23 09, 2015

De helende kracht van je stem!

Door |2018-05-29T09:21:50+02:00september 23rd, 2015|Reacties uitgeschakeld voor De helende kracht van je stem!

De stem is een weerspiegeling van je ziel. Het toont je gemoedstoestand en is altijd authentiek in wat het laat horen. Hoe iemand zijn stem gebruikt, vertelt veel over zijn persoonlijkheid. De stem kan laten horen in hoeverre iemand in verbinding is met zichzelf of juist er ver van verwijderd is. Mijn oren als holistische stemtherapeut, zijn door de vele jaren van ervaring, zo getraind dat ik vrij snel hoor hoe iemand in elkaar steekt en waar mogelijk blokkades zitten die je ontnemen moeiteloos jezelf te kunnen zijn. Ook heb ik [...]

6 09, 2015

Seksueel misbruik

Door |2018-05-29T09:21:59+02:00september 6th, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Seksueel misbruik

Jaren geleden had ik een cliënt in mijn praktijk die zo jong en vaak was misbruikt dat alleen al de vraag om een klank te maken, heel heftig voor haar was. Rond seksueel misbruik hangt altijd de dreiging van; zwijgen, ons geheim, schaamte, schuldgevoel. Er is zo over een kind zijn grens heen gegaan door een persoon die veiligheid diende te geven, dat misbruikte mensen vaak hun hele leven stoeien om een gezonde relatie op alle gebieden op te bouwen. Als moeder van 2 prachtige kinderen raakt het mij altijd weer diep, dat iemand [...]

20 08, 2015

Wat je ziet ben jezelf! “Wereldvisie”

Door |2018-05-29T09:22:11+02:00augustus 20th, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Wat je ziet ben jezelf! “Wereldvisie”

In het proces naar vrijheid, onderzoek ik al een tijd mijn gedachten op waarheid. Namelijk elke keer als je iets ziet, plakken we meteen onze interpretatie hierover erop. Maar hoe zou je omgeving eruit zien als je dat niet zou doen? Zelf merk ik een irritatie bij mezelf van binnen als ik een vrouw met een hoofddoek zie rond lopen. Vooral als het een Nederlandse vrouw is die voor haar huwelijk met een moslim man ervoor kiest om zijn gunst te behalen door een hoofddoek te gaan dragen. Voor mij voelt [...]

5 08, 2015

De ander als onstabiele factor

Door |2018-05-29T09:22:23+02:00augustus 5th, 2015|Reacties uitgeschakeld voor De ander als onstabiele factor

Zo vaak hoor je de ander iets tegen je zeggen of beloven wat vervolgens niet waar wordt gemaakt. Als kind belde mijn tante mij altijd op als ik jarig was om me te feliciteren. Elke verjaardag zei ze dat als we elkaar weer zagen, ik nog een cadeautje van haar zou ontvangen. Zo ver als ik me kan herinneren, heb ik nooit een cadeautje gekregen van haar. Als kind stelde mij dit diep teleur en was dit één van de voorbeelden dat volwassenen veel zeiden met woorden om in dat moment een [...]

Go to Top