helende stemDe stem is een weerspiegeling van je ziel. Het toont je gemoedstoestand en is altijd authentiek in wat het laat horen.
Hoe iemand zijn stem gebruikt, vertelt veel over zijn persoonlijkheid. De stem kan laten horen in hoeverre iemand in verbinding is met zichzelf of juist er ver van verwijderd is.

Mijn oren als holistische stemtherapeut, zijn door de vele jaren van ervaring, zo getraind dat ik vrij snel hoor hoe iemand in elkaar steekt en waar mogelijk blokkades zitten die je ontnemen moeiteloos jezelf te kunnen zijn.

Ook heb ik de vaardigheid ontwikkeld om me heel precies op iemand energielichaam af te stemmen, waardoor ik als ware de klanken van de ander door me heen kan laten klinken.

Een tijdje geleden vroeg een vriendin aan mij of ik niet eens haar een heling wou geven. Ze had al heel wat helers en behandelaars bezocht maar niets bleek door haar emotiemuur heen te kunnen dringen.

Als iemand bij mij komt, stem ik me altijd even af voordat iemand er is en vaak komt daar de eerste informatiestroom al naar mij toe, door mijn heldervoelendheid. Ik voelde dat ik met mijn vriendin dieper moest/wilde gaan werken, dan ze gewend was en dat een heling via de handen voor haar nu niet diep genoeg ging.

Ik nodigde haar uit voor een intuïtieve klankheling. Geen idee wat het was, maar onder het mom, als het maar helpt, liet ze zich behaaglijk in stoppen op een matje.

Ik stemde me via een klankscan af over haar lichaam. Mijn stem liet meteen horen welke plek als eerste heling wilde ontvangen. Ik stemde me af op het gebied bij de zonnevlecht. Vervolgens raakte ik in een diepe afstemmingstrance en begonnen alle klanken in grote hoeveelheid en heftigheid door mij heen te klinken. Tijd verdween, ik kwam in haar baarmoeder, geboorte, babytijd, het verloren, uit contact zijnde gevoel, ik ontmoette daar haar pijn, verdriet, woede alles kwam als een film van niet geuite en begrepen emoties naar buiten. Het lichaam van mijn vriendin zag ik schokkende bewegingen maken. De tranen rolde over haar wangen van herkenning.

Opeens was het klaar en na een stilte bracht ik helende klanken in.
Vervolgens bracht de scan me bij haar derde oog waar meer een influistering van klanken en een soort herprogrammering plaats vond, in het herinneren van wie ze werkelijk is en wat haar ziel hier op aarde wil uitdrukken.

Nadat ik haar rustig had teruggebracht, haar aura weer mooi om haar heen had gelegd, was er ruimte om ervaring uit te wisselen. Mijn vriendin was helemaal aangeslagen, geen idee dat het mogelijk was om dit te kunnen meemaken.
Ze gaf terug: ‘het was alsof je precies al mijn klanken maakte, het was net alsof ik zelf aan het klinken was’.
Nog nooit had ze zo’n diepe aanraking en ontlading van haar systeem meegemaakt. Het was een bovennatuurlijk ervaring.

Ze zei: ‘ik had het echt met je te doen, wat een heftige klanken kwamen er door je heen en hoe kan je die in godsnaam maken?’ Het bijzondere is dat ik alleen maar heel diep in mijn eigen energie wordt aangeraakt. De klanken gaan door mij heen maar zijn niet van mij, maar ik voel wel een enorme bewustzijnsverruiming waar ik dan in zit en dat geeft mij zoveel energie, liefde, dankbaarheid en verbondenheid terug dat ook ik een prachtige ervaring meemaak.

Via klankontlading, zingen, improviseren, stem en lichaamswerk heb ik al zoveel helende ervaring mogen begeleiden bij de vele cliënten die ik door de jaren heen heb mogen ontvangen in mijn praktijk Terra Voice dat ik oprecht kan zeggen: De kracht van de stem is helend en genezend. Het trilt overal waar het precies mag zijn!

Gelinde Hengst, www.terravoice.nl