Voor Terra Voice is de Stem het belangrijkste instrument waarmee gewerkt wordt. Muziektherapie wordt geïntegreerd bij de muzikale ingang van Holistische Stemtherapie. Voor meer informatie zie Holistische Stemtherapie.

Muziektherapie is een vorm van preverbale psychotherapie, ook wel non-verbale therapie genoemd. Het is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie worden gehanteerd om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Muziek heeft invloed op de stemming van mensen en kan aanzetten tot bewegen. Via muziek kunnen mensen experimenteren met nieuw gedrag en hun gevoelens leren uiten. Door muziek worden lagen van het bewustzijn aangesproken die op een uitsluitend verbale manier minder in beweging worden gebracht.

Muziektherapie werkt met improvisatie, spel, ritme, melodie, klank van instrumenten en de stem.

Muziek is een prachtige expressie vorm die ons is geven onze creativiteit, ons hart en onze ziel tot uiting te brengen.

Muziektherapie van Terra Voice

De holistische benadering van Terra Voice zet muziek in om te komen tot een verruiming van het bewustzijn. Het is een ingang om de verbinding te herstellen van wie we werkelijk zijn.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat muziek bewust ingezet een helend effect heeft op onze gezondheid en welbevinden.

Als woorden niet kunnen uitdrukken of verwerken wat we voelen is er, als ons hart in zingen of klinken uitbarst, een nieuw lied van heling geboren.