Tijdens een interview wat ik bekeek op internet met Oprah Winfrey vertelde zij een wijze les. Gedurende de 25 jaar dat zij haar eigen Talkshow had, heeft ze vanuit alle lagen van de bevolking mensen geïnterviewd. Zowel de president Obama, artiesten als een gevangene, iedereen vroeg aan het eind van het interview, “heb ik het goed gedaan?”.
Zoals Oprah zo mooi omschreef, ieder mens hoe succesvol die ook is, wil gehoord, gezien en gewaardeerd worden.

Wat geeft een gevoel van waardering?
Een gevoel van waardering ontstaat op het moment dat je als mens gewaardeerd wordt om wie je bent. Maar wat is dat mogen zijn wie je bent? Mogen zijn wie je bent, houdt in dat je iets op je eigen unieke manier mag doen. Er bestaat niemand in de wereld zoals jij! JIJ bent een uniek kunstwerk!!!!
Ieder mens heeft behoefte om zijn eigenheid tot expressie te brengen. Op het moment dat je ontvangen wordt in het mogen doen zoals jij het doet, geeft dat een enorm bevredigt en gewaardeerd gevoel.

Het is nooit goed genoeg 
Veel mensen hebben helaas nooit geleerd of de ruimte gekregen zichzelf te mogen zijn. In de opvoeding, scholing, carrière ligt meestal de nadruk op iets te doen zoals de ander dat wil. Alleen als je voldoet, krijg je waardering, beloning of een hogere functie.

Op het moment dat je vanuit deze aangepaste houding waardering zoekt zal die je nooit bevredigen want je wordt namelijk niet gewaardeerd voor hoe jij het doet maar of je voldoet aan de wensen van de ander. Dit laatste geeft even een afhankelijke illusie waardering om je vervolgens met een leeg gevoel van binnen te voelen. De kans is groot dat je of nog harder gaat werken en je best gaat doen en als je niet oppast in een burn-out komt of aftakelt in klachten, depressie of drugs om het lege, niet gewaardeerde gevoel, op te vullen.

De kans jezelf te mogen ontwikkelen
Ophra vertelde zo mooi in het interview dat doordat zij zo arm vroeger was, zij de eerste jaren niet normaal onderwijs heeft gehad. Ze ging heen en weer van haar moeder, vader die haar misbruikte naar haar oma. Haar oma heeft haar leren lezen vanuit de bijbel en schrijven. Toen ze uiteindelijk in een kleuterklas kwam waren de kinderen daar nog bezig abc te leren. Ze schreef de schooljuf een brief dat ze niet thuis hoorde op deze school omdat ze al lang al die woorden wist en kon schrijven.

Hoewel ik niemand een jeugd gun zoals zij die heeft gehad, heeft het haar wel een goed ding gebracht. Ze werd zo op zichzelf terug geworpen en heeft veel dingen niet op de doorsnee trajectmanier geleerd dat ze ook bepaalde geconditioneerde overdrachten van ‘zo hoort het’ niet heeft mee gekregen.
Doordat ze gedwongen werd haar eigen instrument naar eigen inzicht te ontwikkelen is ze nu o.a. zo succesvol.
Alleen mensen die hebben geleerd zelf na te denken en te leren luisteren naar hun eigen instinct, weten boven het koren uit te reiken.

Voldoe ik wel?
Wanneer heeft iemand het gevoel dat hij echt voldoet?
Je hebt het gevoel dat je voldoet in het leven als je gehoor geeft aan je eigen behoeften en verlangens en hier expressie en vorm aangeeft.
Er wordt altijd zo mooi gezegd; ‘waardering kan je alleen jezelf geven’. In de kern is dit ook waar maar als je nooit hebt geleerd naar je eigen behoeften te luisteren zal die waardering niet ontstaan.

De 1e stap is leren luisteren naar wat resoneert bij wie jij bent.
Wat maakt jou blij?
Wat geeft je een licht gevoel van binnen?
Wat geeft je energie als je er mee bezig bent?

Stap 2 is dat je hier gehoor aan gaat geven.
Dat je actie onderneemt naar die dingen die je echt wilt!
Dat je dat links laat liggen waar je een steen van in je buik krijgt of een verveeld gevoel van binnen.

Stap 3 is dat je jezelf waardeert voor het volgen van je eigen levensflow.
Dat je alleen mensen in je leven toestaat die je ontvangen en waarderen voor het unieke wezen wie jij bent.

Wil jij ook leren te luisteren naar je eigen behoeften? Ben je klaar om alles op te ruimen wat je daarvoor in de weg staat? Wil jij je openen voor je eigen unieke instrument en hier van binnenuit vorm aangeven? Dan ben je welkom in mijn Terra Voice Opleiding of Praktijk. Kijk eens op mijn website, via een brede ingang kan ik je naar je eigen hart en waarheid begeleiden!!

Gelinde Hengst www.terravoice.nl
Trainer & ontwikkelaar van de Terra Voice-methode
In vrijheid expressie geven aan wie jij bent!!